Enter Title


EKO - YORUM
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin


22 Ekim 2011


Kriz Uzun SürebilirŞahsımın da içinde bulunduğu bir grup Türk akademisyen tarafından kurulan EBES’in (Eurasia Business and Economics Society - Avrasya İşletme ve Ekonomi Birliği) beşinci uluslararası konferansı için 13-15 Ekim’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deydim. Zagreb Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan konferansa, Hırvatistan Devlet Başkanlığı, TCMB ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğum İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği de destek verdi.

35 ülkeden 260 civarında ekonomi profesörünün katıldığı konferansta 140’tan fazla bilimsel tebliğ sunuldu. Teorik konular yanında dünya ekonomisinin gündemindeki konular da, özellikle Avrupa’daki borç krizi ve ABD’deki resesyon endişeleri de konferansta masaya yatırıldı.

Profesörler kaygılı

Konferanstaki tartışmalar ve sonuç açıklaması, ekonomi profesörlerinin dünya ekonomisi için kaygılı olduklarını gösteriyor. Profesörlere göre Yunanistan’ın iflası kaçınılmaz, ABD ve Avrupa’nın durumu ise kritik. Nitekim konferans sonrasında yapılan açıklamada, 2008 yılında gerçekleşen ve etkileri hala devam eden finansal krizin beklenenden daha uzun süre dünya ekonomisini etkilemeye devam edeceği belirtiliyor. Ayrıca, Yunanistan’ın borçlarını ödeyemeyeceği ve kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz bir son olduğu vurgulanıyor.

Açıklamada; Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası’nın kriz ortamını iyi yönetmesi durumunda krizin Yunanistan ile sınırlı kalabileceği ve dünya ekonomisine etkisinin sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Fakat alınan tedbirlerin ve kurtarma operasyonunun piyasalar tarafından yetersiz bulunması ve krizin iyi yönetilememesi durumunda, Avrupa borç krizinin önce İtalya, sonra da İspanya gibi Avrupa’nın büyük ülkelerine sıçrama ihtimali çok yüksek görünüyor.

Yeni bir resesyon yolda

Yaklaşık 2 yıldır Yunanistan’ın krizle boğuşmasına rağmen, krizi aşma konusunda ne Yunan hükümetinin, ne de halkının ciddi bir fedakârlığa katlanmaya yanaşmaması, Avrupa Birliği’nin krizin diğer AB ülkelerine de sıçramasını engelleyici yönde ciddi tedbirler alması gerektiği halde sonuçsuz Sarkozy-Merkel görüşmeleriyle zaman harcaması, krizin yönetilemeyeceğine ilişkin endişeleri de artırıyor.

Bu durumda dünya ekonomisinin yeni bir resesyon dönemine girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Fakat konferansa katılan profesörlerin genel beklentisi gerekli önlemlerin alınacağı ve bu senaryo altında Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde kalacağı yönünde. Fakat bu iyimser senaryoda bile Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerin finans piyasalarındaki dalgalı seyrin devam etmesi ve yavaş büyüme sorununun önümüzdeki birkaç sene daha sürmesi bekleniyor.