Hocaların 2016 öngörüleri


EKO - YORUM
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin


21 Aralık 2015


Hocaların 2016 öngörüleriGeleneksel olarak yaptığımız ‘Hocaların Gözüyle Türkiye Ekonomisi Araştırması’, yine ilginç sonuçlar ortaya koydu. Bu yıl 211 ekonomi hocasının katıldığı ve 6-18 Aralık 2015 tarihleri arasında ‘online anket’ yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında sorulan 17 soruya hocaların verdiği cevaplar oldukça ilginç.

Geçen yıl yapılan anket sonuçlarının büyük ölçüde tutmuş olması, şüphesiz ki araştırmanın sonuçlarını daha anlamlı ve önemli hale getiriyor.

Küresel ekonomiden umut yok


Araştırmanın sonuçları, hocaların dünya ve AB ekonomisinden pek umutlu olmadıklarını gösteriyor. Ekonomi hocalarının gelişmekte olan ekonomilere ilişkin 2016 yılı öngörüleri de olumsuz.

Ankete katılan hocalar, küresel ve jeopolitik riskler ile geride kalan siyasi istikrar endişesine rağmen Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu ‘normal’ ve ‘iyi’ olarak değerlendiriyor. Ancak kötümserlerin oranında önceki yıla göre bir artış söz konusu. Öte yandan, hocaların 2016 yılı ağırlıklı büyüme beklentisi yüzde 3-4 civarında olmakla birlikte jeopolitik riskler nedeniyle önümüzdeki yıla ilişkin beklentilerin olumsuz olduğu anlaşılıyor.

Öncelik büyüme olmalı


Nitekim hocaların önemli bir kısmı, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olarak jeopolitik riskleri görüyor. Cari açığın ise geçici de olsa sorun olmaktan çıktığı anlaşılıyor. Diğer yandan, ankete katılan ekonomi hocalarının çoğunluğuna göre Rusya ile gerilen ilişkiler ekonomiyi olumsuz etkiler. Hocalar, siyasi istikrarın (2019’a kadar seçim olmayacak olması) ise ekonomiyi olumlu etkileyeceği görüşünde.

Araştırmanın belki de en önemli sonucu, ekonomi hocalarının yeni dönemde ekonomi yönetiminin önceliği ne olmalıdır sorusuna verdikleri cevapta ortaya çıkıyor. Ankete katılan hocaların yüzde 65’i yeni dönemde ekonomi yönetiminin önceliği ‘büyüme’ olmalı diyor. Öncelik ‘mali istikrar’ olmalı diyenlerin oranı yüzde 25 ve ‘enflasyon’ olmalı diyenlerin oranı ise sadece yüzde 10.

Bu sonuç, Türkiye’nin yeni dönemde yapısal reformlarla desteklenmiş yeni bir ‘büyüme hikâyesi’ne ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarının gündemdeki tartışmalara ışık tutması ve ekonomi yönetimi ile kamuoyuna yol gösterici olması dileğiyle…

Ekonomide iyi bir yıl dileğiyle…