Enter Title


EKO - YORUM
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin


28 Ocak 2013


Hocalar ne diyor?


Derneğimizin bu yıl üçüncüsünü yaptığı “Hocaların Gözüyle Türkiye Ekonomisi Araştırması”, yine ilginç sonuçlar ortaya koydu. Bu yıl 331 iktisat hocasının cevapladığı anketin sonuçlarına geçmeden, hocaların 2012 yılı performanslarına bakalım.

2012 yılı sonuçlarına bakıldığında; hocaların küresel kriz/durgunluk, AB borç krizi, AB/Euro Bölgesinin geleceği, Türkiye ekonomisinin gidişatı, TCMB politikaları, büyüme, enflasyon ve kurlar konusundaki tahminlerinin başarılı olduğu görülüyor. Buna karşılık, hocaların, cari açık ve faiz oranları konusunda ise yanıldığı anlaşılıyor.

Cari açık ve işsizlik


2013 yılı sonuçlarına baktığımızda ise 2012 yılında yaşanan göreli iyileşmeye rağmen, hocalara göre Türkiye ekonomisini bekleyen en önemli sorunların cari açık ve işsizlik olduğu görülüyor. Bu beklentinin nedeni, muhtemelen bu iki sorunun da yapısal bir nitelik kazanmış olması. Ekonomide belirgin bir canlanma beklemeyen hocalara göre, durgunluk diğer bir önemli sorun olmaya devam edecek.

Buna rağmen, hocalara göre, Türkiye ekonomisi iyi yolda. Türkiye’nin mevcut ekonomik durumunu ”iyi” olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 37, “normal” olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 43.6; yani hocaların yüzde 80’den fazlası ekonominin mevcut gidişatını normal ve iyi olarak görüyor. Hocaların yüzde 70’den fazlasının 2013 yılı için büyüme tahmini yüzde 3-5 aralığı. Yüzde 5’in üzerinde büyüme bekleyenlerin oranı ise yüzde 6’nın altında.

“Frenci” hocalar…

Küresel durgunluk ve riskler karşısında Merkez Bankası’nın duruşu da genel olarak başarılı bulunuyor. Küresel kriz, cari açık ve büyüme konusunda TCMB’nin uyguladığı politikalar, hocaların yarıya yakını tarafından “iyi” olarak değerlendiriliyor. Merkezin politikalarını “kötü” olarak değerlendirenlerin oranı sadece yüzde 11. Bu çerçevede, hocaların faiz beklentisi de oldukça ilginç. Hocaların yüzde 60’tan fazlası faizlerde azalış bekliyor, fakat mevcut yapıda faizlerin mevcut düzeyinin altına inmesi çok zor.  

TÜFE’yi tek hanede bekleyen hocaların tahmini, Merkez’in TÜFE hedefinden biraz uzak. Hocaların yüzde 96’sının TÜFE tahmini yüzde 5 ve üzeri. Bu, hocalara göre yüzde 5’lik hedefin tutmasının zor olduğu şeklinde yorumlanabilir. 2012 yılında dolar ve Euro kur hedefleri tutan hocaların bu yılki tahminlerinin ise tutup tutmayacağı merak konusu. Hocaların 2013 yılı için dolar kuru tahmini 1.500-2.000 TL ve Euro için de 2.000-2.500 TL arası, fakat kurun önemli ölçüde küresel gelişmelere bağlı olduğunu unutmamak lazım.
 
Ne kazandırır?

Hocaların yarısı 2013 yılında en çok kazandıran yatırım aracının altın olacağını tahmin ediyor. Hisse senedi en çok kazandırır diyenlerin oranı da yüzde 30’dan fazla. Faiz ve dövizin cazibesini kaybettiği dikkate alındığında yatırımcılara “altın” ve “hisse senedi”nden oluşan bir sepet önerilebilir. Diğer yandan, hocaların yüzde 70’e yakını İMKB’deki pozitif ayrışmanın 2013 yılında da devam edeceğini bekliyor. Petrol fiyatlarına ilişkin beklenti ise mevcut düzeyin korunması ve artış şeklinde, dolayısıyla azalış beklenmiyor.  

Avrupa’da umut yok!

Türkiye ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerin aksine, geçen yıla kıyasla iyimserlikte gözlenen artışa rağmen, hocaların hala dünya ekonomisi ve AB için kaygılı oldukları görülüyor. Nitekim ankete katılanların yüzde 77.7’si, 2013 yılında dünya ekonomisinde belirgin bir iyileşme beklemiyor. Avrupa borç krizinde iyileşme beklemeyenlerin oranı ise yüzde 74.6. Hocalar, Euro Birliğinin dağılması/küçülmesi konusunda ise daha iyimserler. Hocaların yaklaşık yüzde 70’i Euro Birliğinin dağılmasını ya da küçülmesini beklemiyor.

Ekonomi hocalarının 2013 yılına ilişkin tahminlerinin tutup tutmadığını yılsonunda göreceğiz…