Enter Title


EKO - YORUM
Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin


 
24 Ekim  2010


Dünyanın En Borçlu ÜlkeleriSizce dünyanın en borçlu ülkesi hangisi? Cevap, çoğunuzu şaşırtabilir; çünkü dünyanın en borçlu ülkesi dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ülkesi, yani ABD. 2010 yılı ilk çeyrek itibariyle ABD'nin toplam dış borcu (devlet ve özel sektör toplamı) 13 trilyon 917 milyar dolar.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), dünyanın en borçlu ülkelerini açıkladı. Listeye bakıldığında, dünyanın en borçlu ülkelerinin en zengin ülkeler olduğu görülüyor. Listenin birinci sırasında ABD var, onu sırasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya izliyor.
 
Toplam dış borç miktarı bakımından ilk sırada olmasına rağmen, toplam dış borcun milli gelire oranı bakımından ABD; İrlanda, İngiltere, Hollanda, Hong Kong, Belçika, Portekiz, İsviçre, Avusturya, İsveç, Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Finlandiya, Almanya, Norveç ve İtalya'dan daha iyi durumda.
 
Toplam dış borcun milli gelire oranı bakımından en kötü durumdaki ülke ise İrlanda. İrlanda'yı İngiltere, Hollanda, Hong Kong, Belçika, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Fransa izliyor. Sonuçlar, küresel ekonomik krizin, başta gelişmiş/zengin ülkeler olmak üzere bazı ülkelerde kamu borçlarını ?patlama? noktasına getirdiğini gösteriyor.
 
Türkiye'nin durumu

Türkiye'ye gelince, değerlendirmeye alınan 32 ülke arasında toplam dış borcun milli gelire oranı bakımından yüzde 36.4 ile 25'inci sırada yer aldığı görülüyor. Türkiye'de son yıllarda sürdürülen mali disiplin sayesinde toplam dış borcun mille gelire oranı belli bir düzeyin altında tutturulabilmiştir

Bu çerçevede, AB tanımlı brüt kamu borç yükü, AB-27 ortalamalarının çok altına çekilmiştir. Ayrıca, net kamu borç stokunun milli gelire oranı azalmıştır. Diğer yandan, borcun vade ve döviz kompozisyonunda önemli iyileştirmeler sağlanmıştır.

Gerçekten de, 2009 yılı itibariyle borç stokunun milli gelire oranı Euro Bölgesinde (16 ülke) yüzde 78.7, AB genelinde (27 ülke) yüzde 73.6 iken, Türkiye'de yüzde 45.5 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Oransal düşüşlere rağmen, Türkiye'nin dış borcunun mutlak rakam olarak giderek arttığı görülüyor. Nitekim 2005 yılında 169,9 milyar dolar olan toplam dış borç stoku, 2009 yıl itibariyle 268,3 milyar dolara çıkmıştır. Bu, dış borç meselesinin, Türkiye için hala çok önemli bir sorun olduğunu açıkça gösteriyor.