Araştırma ve Yayın

Ekonomi biliminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul ekonomileriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel-akademik ve mesleki çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları kamuoyuyla ilgililerin bilgilerine sunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek sağlamak, onlarla işbirliği yapmak Derneğimizin temel amacını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, kuruluşundan bugüne Derneğimiz tarafından yapılan araştırma ve yayınlar aşağıda yer almaktadır:

- Türkiye Ekonomisi 2019 Beklentileri Çalıştayı
Hocaların Gözüyle 2016 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2016
- Hocaların Gözüyle 2015 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2015
- Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2014
- Hocaların Gözüyle 2013 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2013
- Hocaların Gözüyle 2012 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2012
- Hocaların Gözüyle 2011 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması - 2011